Minnesanteckningar Hoppmöte 080807

 

Närvarande: Veronica, Mayron, Nettan, Danijella, Malin L

 

~Inresseanmälan till "miniläger" är utlagd i aktivitetskalendern. Tyvärr så finns det för tillfället inte tillräckligt stort intresse för att kunna anordna något läger.

~Två nya datum för att plocka sten på den blivande framhoppningen.

28/8 kl 19,00

6/9 kl 10,00 (korvgrillning, ta med egen korv)

~Funktionärsmöte den 11/9 kl 19,00, inför hopptävlingen den 12/10.

~Förslag på att slå ihop Polluxcup med KM den 21/9.

~Hoppträning utan instruktör på volten (se vidare info i aktivitetskalendern)

~Nästa hoppmöte 4/9 kl 19,00

 

/Veronica